Shqip (geg)

Albanian, Kosovar

Një fragment nga filmi "Jezusi" (3 min)

Share: