Albanian, Kosovar

Shqip (geg)

Një fragment nga filmi "Jezusi" (3 min)