Chamling

चाम्लिङ्ग राई

चलचित्र "जिसस" को एक अंश (३ मिनेट)