Dangali, Tharu

दङ्गाली, थारु

चलचित्र "जिसस" को एक अंश (३ मिनेट)