Hausa

هَوْسَ

Wani yanki daga fim ɗin “Yesu” (minti 3)