Malay, Ambonese

Petikan daripada filem "Jesus" (3 min)

Share: