Malayic Dayak

Petikan daripada filem "Jesus" (3 min)