پښتو، جنوبي

Pashto, Southern

گزیده ای از فیلم «عیسی» (3 دقیقه)

Share: