Swahili, Congo

Kiswahili, Congo

Sehemu ya filamu "Yesu" (dakika 3)