Swahili, Kenya

Kiswahili, Kenya

Sehemu ya filamu "Yesu" (dakika 3)