Tagalog

Wikang Tagalog

Isang sipi mula sa pelikulang "Jesus" (3 min)