Tagbanwa, Calamian

Isang sipi mula sa pelikulang "Jesus" (3 min)