Tamang, Western

तामाङ, पश्चिमाञ्चल

चलचित्र "जिसस" को एक अंश (३ मिनेट)