Waray-Waray

Isang sipi mula sa pelikulang "Jesus" (3 min)