မြန်မာစကား

Burmese, Standard

“ယေရှု” ရုပ်ရှင်မှ ကောက်နုတ်ချက် (၃ မိနစ်)

Share: