Kurmanji Standard

Kurmanci

Biçe Beşek ji Fîlma "Îsa" (3 deqe)